Inntak til norsk og grunnskoleopplæring i uke 17

Har du vært deltaker i Oslo voksenopplæring det siste året?

Ta kontakt med deltakerkontoret ved Oslo VO Skullerud, tlf. 23464900.

 

Er du ny i Oslo voksenopplæring, eller det mer enn ett år siden du har gått på kurs?

Ta kontakt med Oslo VO Servicesenter.