Medfødt funksjonsnedsettelse

For å oppnå økt kunnskap innenfor disse områdene tilbyr skolen fagene: kommunikasjon, norsk, matematikk, IKT, engelsk, bildebehandling, musikk, kor, drama, mat/helse, kunst/kultur, forming og fysisk aktivitet

Undervisningen skal bidra til deltagelse i samfunnet ved at den voksne bruker sin kunnskap, forståelse og ferdigheter på ulike arenaer i samfunnet.

Skoletilbudet er individuelt tilrettelagt og gis i små grupper eller som eneundervisning. Den kan også gis som veiledning.