Hørselshemmede

Det gis også opplæring til voksne med kombinert syns – og hørselshemning og opplæring til minoritetsspråklige døve og tunghørte. Opplæringen gis i grupper og noe individuelt.
Søkere fra andre kommuner må ha sakkyndighet og refusjonsgaranti fra sine hjemkommuner før opplæring kan begynne.
Minoritetsspråklige kan avlegge skriftlig norskprøve 2 (språknivå A2) og norskprøve 3 (språknivå B1). De kan også avlegge avlesningsprøve 2 i norsk tegnspråk (språknivå A2), avlesningsprøve 3 i norsk tegnspråk (språknivå B1) og kommunikasjonsprøve 2 og 3 i norsk tegnspråk(språknivå A2 og B1).