Norsk med arbeidspraksis – NAP

Dette er et arbeidsrettet opplæringstilbud for deltakere som har nådd muntlig A2-nivå. Kurset består av m 3 dager praksis og to dager klasseromsundervisning.
Deltakerne får systematisk, arbeidsrettet norskundervisning med mål om å bestå den obligatoriske avsluttende norskprøven på B1 eller B2 nivå.

Lærer følger opp deltakerne på praksisplassene og deltakerne bringer sine egne erfaringer fra arbeidssituasjonen tilbake til klasseromsundervisningen. En slik kombinasjon av norskkurs og praktisk tilnærming til norsk arbeidsliv har vist seg å være fordelaktig for norskinnlæringen hos voksne innvandrere og kan knytte deltakeren raskere til arbeidslivet.

Deltakere kan søke om stønad fra NAV for de dagene de er i praksis.


Nye kurs starter onsdag 23/8-2017. Dersom du er interessert i mer informasjon eller ønsker å delta på høstens kurs kan du kontakte avdelingsleder Morten Tandberg:
Tlf: 948 70 433
E-post: morten.tandberg@ude.oslo.kommune.no

Her på Skullerud tilbyr vi følgende:

To arbeidspraksisklassser som kombinerer 2 dager med klasseromsundervisning og 3 dager med arbeidstrening.

 

Klassene representerer to ulike nivåer fra A2 mot B1.

 

  • En klasse på vei mot nivå A2
  • En klasse på vei mot nivå B1

 

 

Drawing of a city