Norsk og renhold

Oslo voksenopplæring Skullerud tilbyr et arbeidsrettet norskkurs etter modellen for NAP (norsk med arbeidspraksis) rettet mot renholdsyrket. Kurset går over et skoleår med start i august.

Språkopplæringen er arbeidsrettet, og det er en språklærer og en renholdsinstruktør som underviser og har tett oppfølging gjennom hele kurset.

Det legges opp til teori og praksis i klasserommet i de 10 første ukene. Etter 10 uker vil deltakerne ha en kombinasjon