Norsk og kantinefag

Oslo voksenopplæring Skullerud tilbyr et arbeidsrettet norskkurs rettet mot kantinefaget. Kurset går over et skoleår med start i 21. august.

Språkopplæringen er arbeidsrettet og er en kombinasjon av klasseromsundervisning og arbeidspraksis i kantine.

Det legges opp til teori og praksis i klasserommet i de 10 første ukene. Etter 10 uker vil deltakerne ha to dager med klasseromsundervisning og tre dager med arbeidspraksis.


Nye kurs starter mandag 21/8-2017. Dersom du er interessert i mer informasjon eller ønsker å delta på høstens kurs kan du kontakte avdelingsleder Morten Tandberg:
Tlf: 948 70 433
E-post: morten.tandberg@ude.oslo.kommune.no