Undervisning til deltakere i introduksjonsprogrammet

Introduksjonsordningen er en ordning for nyankomne innvandrere. Formålet er å styrke deres mulighet for deltakelse i yrkes - og samfunnsliv, og økonomiske selvstendighet. Programmet har en varighet på inntil 2 år.

Nybegynnere tilbys intensiv opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Etter ca. 6 måneder eller når man har nådd A1 i språknivå, plasseres deltakerne i egne språkpraksisklasser.

Mandager, tirsdager og fredager er det klasseromsundervisning, og onsdager og torsdager er deltakerne i praksis. Lærerne samarbeider tett med programrådgivere i bydelene om oppfølging av den enkelte deltaker. Se mer informasjon om introduksjonsordningen på www.imdi.no.

Her på Skullerud tilbyr vi følgende:

Tre språkpraksisklasser som kombinerer klasseromsundervisning og arbeidstrening.

 

Klassene representerer tre ulike nivåer fra A1 mot B1.

 

  • En klasse over nivå A1
  • En klasse på vei mot nivå A2
  • En klasse på vei mot nivå B1

 

Drawing of a city