Nivå og spor

Deltakere i norskopplæring i Oslo VO er en sammensatt gruppe hvor deltakerne har ulikt morsmål, ulik skolebakgrunn og ulik erfaring med å bruke skriftspråket som redskap for læring. Opplæringen blir derfor organisert i tre spor som er knyttet til ulik antatt progresjon.


Hvor lang tid du bruker på å nå et nivå er avhengig av spor/progresjon og antall timer undervisning per uke.


Alle norskkurs i Oslo VO følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere hvor spor og nivåer i opplæringen blir beskrevet. Læreplanen beskriver nivåene på A1, A2, B1, B2 og C1.

 

Spor 1 - kurs for deltakere som har lite eller ingen utdanning fra hjemlandet.

Spor 2 og 3 - kurs for deltakere som har fullført grunnskole eller har høyere utdanning fra hjemlandet.

Relevante lenker

Drawing of a city