Vårt grunnskoletilbud

Nivå 1- lære å lese.

Tilbud på dagtid, 20 timer pr uke.

 

Nivå 2-4 – trene på å lese.

Tilbud på dagtid fra 8, 12, 16 eller 20 timer pr uke. Klasser med høyt timetall forutsetter faglig utvikling og lite fravær.

 

Nivå 5-7 – lese for å lære.

Tilbud på dagtid, 24 timer pr uke.

Tilbud ved øvrige VO-sentre

Grunnskole 1-7:

 

Dag: 8-24 timer

Kveld: 8 timer fordelt på to kvelder

Tilbys på Helsfyr og Rosenhof

 

Nivå 8-10 – mot grunnskoleeksamen:

Dag: 30 timer
Kveld: 16 timer fordelt på tre kvelder

Tilbys på Helsfyr

Drawing of a city